Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Data utworzenia: 23.09.2016 (Katarzyna Misiuna )
  Wyjaśnienie MRPiPS w związku z doniesieniami medialnymi sugerującymi, że dzieciom (także niepełnosprawnym podopiecznym ) przebywającym w pieczy zastępczej nie przysługuje świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od samego początku stoi na stanowisku, wyrażonym w ...czytaj dalej »
Data utworzenia: 23.09.2016 (Katarzyna Misiuna )
 Pytanie: Sąd ustanowił rodzinę zastępczą w osobach dziadka dziecka oraz jego żony, nie będącej osobą spokrewnioną z dzieckiem. Czy w takim przypadku żona dziadka dziecka jest rodzicem zastępczym spokrewnionym, czy rodzicem zastępczy niezawodowym, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie ...czytaj dalej »
Data utworzenia: 23.09.2016 (Paulina Mielczarek )
 Więcej informacji w załączniku.czytaj dalej »
Data utworzenia: 08.09.2016 (Katarzyna Misiuna )
 OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej ogłasza nabór uczestników Projektu „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 ...czytaj dalej »
«1234...5 »
Jesteś w dziale: Strona główna
Copyright © 2010